Türkiye'nin en iyi Emlak Blogu!

TAPU İPTAL DAVASI NEDİR NASIL AÇILIR?

TAPU İPTAL DAVASI NEDİR NASIL AÇILIR?

0 8

TAPU İPTAL DAVASI NEDİR NASIL AÇILIR? 

 

Diğer tüm emlak davalarında olduğu gibi, tapu belgeleri mülkün bulunduğu yerde (gayrimenkul) dosyalanır. Mülkün bulunduğu mahkeme tek ve nihai mahkemedir. Bu yetki kamu düzeni ile ilişkilidir. Taraflar başka türlü karar veremezler. Taraflar meselenin başka bir yerde görüşüleceği konusunda anlaşsalar bile bu mümkün değil.

 

Davaya bakan hâkimden, davanın yetkili mahkemeye (binanın bulunduğu yer) getirilip getirilmediğini (kendiliğinden) kontrol etmesi istenir. Bu davanın şartlarından biridir. Dava yetkili mahkemeye taşınmamışsa, Bakanlığın 114/1.c ve 115. Madde hükümlerine göre davanın derhal düşürülmesi gerekir.

Tapu harcı hesaplama ve sorgulama yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

tapu iptal davası nedir nasıl açılır

Tapu İptal Davası Nasıl ve Hangi Mahkemede Açılır?

 

Mülkün bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde iptal davası açılır. Yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Tapu sicilinin silinmesi durumunda, talep eksiksiz ve eksiksiz olmalıdır. Gayrimenkul tescil bilgileri, olayın tüm hukuka aykırı durumları açıkça belirtilmelidir. Hazırlanan sorgulamada uzmana sorulacak sorular açıkça belirtilmelidir.

 

Ayrıca tanıkların tespiti ve görüşülmesi sırasında davalara özel dikkat gösterilmelidir. Tüm gerçekler ve bunlara dayalı kanıtlar talebe dahil edilmelidir. Talepte veya diğer tarafın talep ettiği bir talebe cevaben yer almayan önemli olgular veya deliller, talebin uzatılması yasağı kapsamında kalabilir ve Hak kaybına neden olabilir.

İnternetten tapu devri olur mu adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

tapu iptal davası nedir nasıl açılır

Tapu İptal Davası Neden Açılır?

 

İptal işlemi kaydı neden açılır sorusunun cevabı tek değil. Tapu iptali davası, çeşitli nedenlerle taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine götürülebilir. Bu nedenler şunlardır;

 

  • Hukuki yetersizlik nedeniyle açılabilir,

 

  • Mal kaçakçılığı amacıyla, aslında bağış amaçlı olmakla birlikte, işlemlerin iptali talebi ile açılabilir. Satılık olmamakla birlikte tapu senedinde satılabilir olması,

 

  • Kişiye verilen vekâletnamenin kötüye kullanılması nedeniyle açılabilir,

 

  • Ölüme kadar bakım sözleşmesinin feshi talebi üzerine açılabilir,

 

  • İmardan kaynaklanan sebepler için dava açılabilir kanun,

 

  • İkamet nedeniyle ailevi anlaşmazlık nedeniyle kamulaştırma davası açabilir,

 

 

  • Yolsuzluk kaydı nedeniyle dava açılabilir,

 

  • Kadastro ölçüm hataları veya yanlış kayıtlar, bir ön talepte bulunulabilir.

 

  • Kıyı veya orman kanunu ve diğer kanunlar bu nedenle tapuda özel mülkiyet olarak tescil edilemeyen arazilerin tapu sicilinden silinmesi talebiyle hazine kamu veya yetkili makamlarca açılabilir.

tapu iptal davası

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.