Türkiye'nin en iyi Emlak Blogu!

Maden bölgeleri ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı

0 0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Madencilik faaliyetleri yürütülen alanla ilgili yeni yapılacak düzenlemeye üç ay süre tanındı. Başvuru işleklerinde alanın ilk sahibi ödemelerde sorumlu olacak. Sorumluluk yerine getirilmezse ruhsat iptal edilebilecek.

3 ay ek süre

Madencilik faaliyetlerinin proje ve plana göre yürütülemediği tespit edilen alanlarda, yeni ruhsat sahibi tarafından gerekli tüm izinlere yönelik başvuruların ve üretim yapılması planlanan alan ile sınırlı olarak irtifak, intifa hakkı tesis edilmesine veya kamulaştırma yapılmasına ilişkin başvuruların yapılması için üç aylık süre verilecek.

Başvuru işlemlerine ilişkin bedellerin ödenmesi ile ilgili karar alındı

Buna göre, söz konusu başvurulara ve başvuru sonrasındaki işlemlere ilişkin gerekli tüm bedellerin süresi içinde, maden bölgesi ilan edilmeden önceki ilgili ruhsat sahibi kişi veya kişiler tarafından ödenmesi ya da şirketlerin ortaklık payından karşılanması zorunlu olacak.

Ruhsat iptaline gidilebilecek

Bu bedellerin belirtilen şekilde ödenmemesi ya da ortaklık payından karşılanmaması veya belirtilen sürede gerekli başvuruların yapılmaması halinde ilgili bölge ruhsatı ilave süre verilmeksizin iptal edilerek ilgili bölge ihalelik saha konumuna getirilecek.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü devreye girecek

Belirtilen yükümlülüklerin yeni ruhsat sahibi şirketin ortaklık paylarından kaynaklanan problemler nedeniyle yerine getirilmediğinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce tespit edilmesi halinde ilgili bölge ruhsatı iptal edilmeksizin yeni ruhsat sahibi şirketin ortaklık payları, madencilik faaliyetlerine ilişkin tüm maliyetler ve rezerv miktarları, yeni kurulan ortaklık yapısı içerisinde yer alan şirketlerin maden bölgesinde daha önce yapılan üretimler ve üretimlere bağlı olarak ortaklar arasında dağıtılan gelirleri dikkate alınarak Genel Müdürlük tarafından yeniden belirlenecek.

Yükümlülüklerin yerine getirilmesi için 6 ay süre tanınacak

Belirlenen yeni ortaklık paylarına yönelik gerekli hukuki işlemlerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yeni ruhsat sahibi kişi veya kişiler ile maden bölgesi ilan edilmeden önceki ruhsat sahibi kişi veya kişilere Genel Müdürlükçe 6 aylık süre verilecek. Süre içerisinde yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde gerekli hukuki işlemler için ilave altı ay süre verilecek.

Maden sahası ihalelik saha haline getirilebilecek

Bu altı aylık süre içerisinde belirtilen davaların açılarak Genel Müdürlüğe bildirilmemesi veya açılan davaların neticesine göre ivedi şekilde gerekli işlemlerin tesis edilmemesi halinde ilgili bölge ruhsatı iptal edilerek ilgili bölge ihalelik saha konumuna getirilecek.​​​​​​​

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.