Türkiye'nin en iyi Emlak Blogu!

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

0 39

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

 

Kira sözleşmesi örneğine fazlasıyla  kişi gereksinim duymuştur. Günlük hayatımızda en çok sarf edilen sözleşme çeşitlerinden birisidir. Herkes, hayatının belli bir devresinde bir kez de olsa kira sözleşmesinin altına imzasını atmıştır. Gerek kiraya veren gerek ise kiracı olarak olmuştur. Peki bu sözleşme nasıl hazırlanır? Bu yazımızda bu sorunuza ve mevzu ile alakalı fazlasıyla sorularınıza cevap bulacaksınız. Hem de sizin de cep telefonu ve bilgisayarlarınıza indirip kullanabileceği kira sözleşmesini örnek olarak yer vereceğiz. Kira sözleşmesi örnek olarak metnin en altında Word ve pdf formatında indirebilirsiniz.

kira sözleşme örneği

Kira Kontratı Nedir?

 

Sözleşmenin tarafları, kiracı ve kiraya verendir. Kiracı, bu sözleşmeyle belirli bir gayrimenkulü kullanma ve ondan faydalanma yetkisini karşı tarafa vermektedir. Kiracı da bunun karşılığında kararlaştırılan bedel ödemeyi taahhüt eder. İşte bu sözleşmeye, gündelik hayatta kira kontratı denir. Bu kontrat belirli bir müddet öngörülerek gerçekleşebileceği gibi belirsiz süreli biçiminde de yapabilir.

Kira Sözleşmesi örneğinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kırtasiyelerde satılan kira sözleşmesi örneği büyük miktarda yasa maddelerinin tekrarından ibarettir. Zaten yasada olan maddelerin kira sözleşmesinde de tekrar edilmesinin kimseye bir faydası bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinde mühim olan konu tarafların karşılıklı olarak mesuliyetlerinin net bir biçimde belirlenmesi ve uyulmamasına karşı caydırıcı hükümler konmasıdır.

Kira Kontratı Nasıl Doldurulur?

Kiralananın ne amacıyla kullanılacağına göre kira kontratının nasıl doldurulacağı değişiklik arz etmektedir.

 

1) İş Yeri Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

İş yeri kira sözleşmesi örneği hazırlanırken dikkat edilmesi gereken konuları maddeler şeklinde sıralayacağız:

 • Kira bedelinin ne süre ödeneceği konusu ortaya konulmalıdır.
 • İş yeri kira bedelinin ne kadar bulunduğu söylenmelidir.
 • Kiralanan yerin metrekare olarak ne kadar bir alana sahip olduğunun belirtilmesinde fayda bulunmaktadır.
 • İş yeri kira bedellerinin, banka üstünden ya da PTT vasıtasıyla yatırılması mecburi bulunduğunda kiranın yatırılacağı hesap verileri yer almalıdır.
 • Taşınmaza dair; vergi, aidat ve diğer ödemelerin hangi tarafça uygulanacağının belirlenmesinde fayda bulunmaktadır.
 • Feshe dair koşulların ve varsa cezai koşulun ayrıntılıca sözleşmeye eklenmesi gereklidir.
 • Alt kiralama konusu ile alakalı, kiraya veren bu olaya sıcak bakmıyorsa, bu konusu sözleşmeye eklenmesi iyi olacaktır.
 • Kefil ve kefalet verileri sözleşmeye eklenmelidir.
 • Kural olarak kira sözleşmeleri şekle bağlı değildir ama iş yeri amacıyla gerçekleşiyorsa yazılılık koşulu aranır.

 

 

 

2) Ev Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Ev kira sözleşmesinde bulunması gereken konular şunlardır;

 • Kiralananın adresi, türü; kiralayan ve kiracının isimleri, kimlik numaraları hatasız bir biçimde yazılmalıdır. Diğer türlü; doğalgaz, su, elektrik vb. abonelikleri açtırırken sıkıntı yaşayabilirsiniz.
 • Sözleşmeyi imzalayan kiracı, rastgele bir mağduriyet yaşamak adına, karşı adresin hak sahibi olmasından emin olması gereklidir.
 • Kira bedelinin hangi periyotlarda, ne biçimde ödeneceğinin vurgulanmasında fayda bulunmaktadır.
 • Yıllık kira bedeli zam seviyesinin sözleşmede belirlenmesi, ileri tarihte taraflar arasında çıkabilecek rastgele bir anlaşmazlık yönünden mühimdir. Kira artış seviyesi TÜFE’yi geçmemelidir. Diğer türlü sözleşme hükmü geçersiz olacak ve kira artış seviyesi TÜFE üstünden belirlenecektir.
 • Depozitoya dair bulguların meydana konmasında fayda bulunmaktadır.
 • Eğer ev eşyalı olarak kiralanacaksa; demirbaşların sözleşmede vurgulanması iyi olacaktır.
 • Ayrıyeten, karşılıklı menfaatlerini güvenliğini sağlamak hedefiyle taraflar mutabık kaldıkları konuları, özel hükümler olarak sözleşmeye ekleyebilirler.
 • Sözleşmede, hüküm doğurabilmesi yönünden, kabul mahiyetinde tarafların ıslak imzası bulunmalıdır.
 • Şunu da belirtmekte fayda var; kiracı evi kendi zevkine göre tasarım etmek, onarmak – tadilat yaptırmak isteyebilir. Yapılabilecek tadilat ve değişikliklerin sınırlarını bir sözleşme maddesi ile çizmek, gelecek devrelerde taraflar arasında meydana gelebilecek problemlerin önüne geçebilecektir.

 

Kira Kontratı Hangi Durumlarda Geçersizdir?

Sözleşme taraflarca asil şahıslar ya da vekillerince imza altına alınmadır. Kiraya veren gerçekte hak sahibi, kiracı gerçekte gayrimenkulü kullanacak şahıs olması gereklidir. Diğer türlü sözleşme geçersiz olacaktır. Tabi taraflar vekalet vermek hedefiyle de bu prosedürü gerçekleştirebilirler. Bu durumda geçersizlik söz konusu olmayacaktır. ferfe

 

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ne Olur?

 

1 senelik kira sözleşmesi yaptınız ve bu süre sona erdiyse sözleşme sona erdi diye düşünmemek lazım olur. Sözleşmenin sona erebilmesi amacıyla evvel fesih bildiriminde bulunulması gereklidir. Bildirim ya da kiraya veren tarafından bir tahliye isteği olmadığı sürece sözleşme hükmünü yitirmeyecektir. Şunu da belirtmekte fayda var ki; kiraya veren tarafından, ortada haklı bir yol açmaksızın sözleşme sona erdirilemeyecektir. Haklı bir sebep olmaksızın fesih bildiriminde bulunarak sözleşmeyi sona erdirme olanağı ama kiracıya aittir.

Bir senelik süre neticesinde fesih bildiriminde bulunulmazsa, sözleşme aynı koşullar dahilinde bir sene daha uzayacaktır. Bu noktada belirli süreli kira sözleşmesinin belirsiz süreliye dönüşmesinden bahsedebiliriz.

 

 

Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden Çıkmak Mümkün Mü?

 

sözleşmede öngörülen süreden evvelce de evden çıkabilir. Ancak gayrimenkulün tekrar kiralanabileceği ortalama süre kadar ek kira bedeli ödemesi gereklidir. Bu süre dilimi amacıyla, yasa koyucu belirli bir müddet belirtmemiştir. Kiralananın tekrardan kiraya verilebileceği makul bir müddet olarak belirtilmiştir. Bu süre taraflarca sözleşmede belirlenebilir. Sözleşmede bulunmasa dahi taraflar sonradan bu konuta tekrar mutabık kalabilirler. Bu iki hal de söz konusu değilse; mahkemeye müracaat ederek, bilirkişi yolu ile bu sürenin ne kadar olacağı meydana konulabilir.

Belirlenen makul süre ortamında kiracı tarafından yeni bir kiracı bulunarak yükümlülükten kurtulmak olası olabilir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda ya da tespit edilen sürenin sonlanmasıyla beraber, kiracının da yükümlülüğü sonlanacaktır. Sözleşmede erken tahliye durumunda geriye kalan bütün aylara ait kira bedellerinin muaccel olacağının vurgulanması hukuka aykırıdır. Sözleşmenin bu maddesi, yasaya aykırı olması nedeniyle geçersiz olacaktır.

 

 

Sözleşmesiz Kiracıyı Çıkarmak Mümkün Müdür?

 

Sözleşmenin yazılı şekle tabi olmadığından bahsetmiştik. Ortada yazılı bir sözleşme yoksa neye göre hareket edilecektir? Kiraya veren istediği gibi kiracıyı evden çıkarabilecek midir? Ortada yazılı bir sözleşme bulunmaması, kiracının tamamıyla korunmasız bulunduğu manasına gelmemektedir. Kanunumuz sözleşmeyi bildirimle fesih hakkını ancak kiracıya tanınmıştır. Kiraya veren şahıs, kiracıyı evden çıkarmak istiyorsa her durumda tahliye davası açmak durumundadır. Verilen karar neticesinde kiracı evden çıkarılabilecektir.

 

Ev Sahibinin Kiracıyı Evden Çıkarma Süresi Ne Kadardır?

 

Kiracının evden çıkarılması süresi kira sözleşmesinin ne gerekçeyle feshedildiğine, kiracının itiraz ve kanıtlarına, mahkeme ve icra müdürlüklerinin iş yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama 1 senelik süre ortamında tahliye prosedürlerinin tamamlanacağı özetlenebilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ PDF

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ WORD

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.