Türkiye'nin en iyi Emlak Blogu!

DEPOZİTO NEDİR?

DEPOZİTO NEDİR?

0 23

DEPOZİTO NEDİR?

Konutunu / işyerini kiraya veren malikler, taşınmazda meydana gelebilecek parasal zarara ya da kiranın ve aidatların ödenmemesi şansına binaen kendilerini emniyet altına alabilmek amacıyla kiracılardan depozito alma yoluna sık sık başvurmaktadırlar. Ne var ki depozito, hem yasalar ile bir grup düzenlemeler altına alınmış hatta yargı kararlarıyla biçimlenmiş hukuki bir müessese olmasından, tarafların dikkat etmesi gereken çok fazla nokta bulunuyor. İşte bu makalemizde depozitonun ne olduğu açıklanacak olup hem de depozito alırken gerekli ise de iade eder iken tarafların nelere dikkat etmesi gerektiği  dikkatle incelenecektir.

Kural olarak depozito, taşınmazda oluşacak parasal hasarlara dair kiracıdan peşin olarak alınan emniyet bedelini ifade eder. Bu noktada belirtmek lazım olur ki depozito, kural olarak kira borcuna mahsup olması vb. gaye ile verilmez. Kiracıların sık sık başvurduğu son birkaç kirayı ödemeyip depozitoyu almama yolu doğru bir usul olmayıp şayet kiraya veren tarafın meşru yollara müracaat ederse kiracı tarafı parasal kayıplara uğrayabilir.

Yeri gelmişken belirtmek lazım olur ki depozito; kapının kırılması, dolapların ciddi hasar görmesi gibi direkt olarak parasal zararlara dair bir teminat olması hedefiyle alınmaktadır. Mesken sahibiyle (hor kullanımdan kaynaklanan zararlar müstesna olmak hedefiyle) olağan kullanımla alana gelen yıpranmalardan kaynaklanan herhangi bir değer azalmasından (fayansların solması, elektrik altyapısının yıpranması vb.) kiracı mesul olmayıp bu yüzden depozito bedelinden rastgele bir kesinti yapılamaz.

depozito nedir

Kiracıdan Depozito Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 

Öncelik ile belirtmek lazım olur ki, kiracıdan alınacak depozito bedeli, taraflar aralarında anlaşmış olsa bile, 3 aylık kira bedelinin üstüne çıkamaz. Hem de alınan bu depozito bedeli yasa hükmü gereği kiraya verenin elinde bulunmayacak olup vadeli bir tasarruf hesabına yatırılmalı ve enflasyondan kaynaklanan şayet kaybının önüne geçilmelidir. Bu hal kiraya verenin de lehinedir, çünkü kiracıdan kaynaklanan bir zarara teminat olması amacıyla alındığından vakası teminatın sayısal davetini kaybetmemesi kiraya verenin de tehlikesi azaltacaktır.

Kanun gereği kiraya veren, kiracının rızası olmadan ya da mahkeme kararı/ netleşmiş bir icra takibi olmadan alakalı meblağı bankadan çekemeyecektir. Depozito olarak davetli evrak verilmesi durumunda, bu kâğıt da bankada depo edilmelidir.

Bunlara ek olarak, depozito verilmeden ve kontrat imzalanmadan evvelce taşınmazın iyi analiz edilmesi, demirbaş eşyaların sözleşmeye kaydedilmesi, eğer gerekiyorsa resimler çekilerek sözleşmeye eklenmesi ve iki tarafında sözleşmeyi iyice okuyup anladıktan sonra imzalaması gelecekte çıkabilecek tahmin edilen anlaşmazlıklara engel olması yönünden mühimdir. Boya, dolaplar, kombi, tesisat, fayanslar, döşeme, kapılar, klima, ankastre gibi öğelerin durumuna bilhassa dikkat etmek gereklidir.
Kira sözleşmesi nasıl yapılır , örnek kira sözleşmesi yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kira İlişkisi Devam Ederken Taşınmazın Satılması

Kira sözleşmesi devam eder iken taşınmaz satılması durumunda, satımla yeni malik sözleşmenin yönü durumuna geldiği amacıyla eski malik, kendisinde tespit edilen depozito bedelini yeni malike vermelidir. Bu adımdan sonra kiracının depozito alacağı amacıyla muhatabı yeni malik olacaktır.

Depozito İade Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yukarıda da ifade edildiği üzere depozito sadece olağan kullanımdan kaynaklanmayan parasal hasarlar amacıyla bir teminat bedeli olarak ele alınmalıdır. Bu kapsamda taşınmazın eski durumu ile yeni durumu taraflarca karşılaştırılmalı ve taraflar tutanak tutarak yazılı bir biçimde mutabık kalmalıdır. Hem de taşınmazın teslim edilirken de fotoğraflarının çekilmesi gelecekte meydana çıkabilecek tahmin edilen anlaşmazlıklarda her iki taraf için de yardım edecektir.

Kiraya verenin depozitoyu iade etmeye yanaşmaması durumunda, kiracı ya meşru yollara başvuracak ya da (Eğer kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içeresinde kiracıya karşı kira sözleşmesi ile alakalı bir dava açtığını ya da icra ya da iflas yolu ile takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse) alakalı meblağı bankadan talep edebilecektir.
2022 mayıs kira artışı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Kira Sözleşmelerinde Depozitonun İade Edilmemesi

Kiraya verenin sözleşmenin ihlaline karşı bir teminat sahibi olmak istemesi ve bu sebeple kiracıdan belli bir meblağda depozito istemesi en doğal haklarından birisidir. Ne var ki bazı vakitler kiraya verenler, depozitonun sadece bir teminat aracı bulunduğunu göz ardı edip kira teması sona ermesine karşın depozitoyu ödememekte ya da eksik ödemektedir. Bazı vakitlerde ise kiracı, kiralanan taşınmaza ciddi miktarda zarar verirken kiracı depozito bedelinde kiraya veren tarafından depozitoda kesinti yapılmaktadır fakat kiracı bu durumu kabullenememektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.